Selecteer een pagina

Dankzij de vele donaties en de resultaten van diverse acties kunnen we een tussenstand van €120.000,- delen! Een geweldig bedrag, allemaal enorm bedankt!!

Hiermee hebben we de ambulancevlucht naar Barcelona en de operatie al betaald. Ook hopen we met de nog lopende of in ontwikkeling zijnde acties voldoende geld beschikbaar te hebben om de terugreis (mogelijk ambulancevlucht), extra onderzoeks- en revalidatiekosten, die deels nog niet in beeld zijn, te kunnen betalen.

Wat een enorme Daadkracht voor Lisanne, we zijn overweldigd door het geweldige resultaat van de vele donaties en acties voor Lisanne!